PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie trwa osiem semestrów i obejmuje ok. 360 godzin. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zaczynają się w piątek wieczór i kończą w sobotę po południu. Na program składają się seminaria teoretyczne i kliniczne.

Program seminariów teoretycznych obejmuje następujące obszary:

  • Czytanie Freuda – czytanie i omawianie pism prezentujących rozwój teorii psychoanalizy.
  • Proces terapeutyczny – zagadnienia techniki pracy, w tym wskazania i przeciwwskazania do terapii psychoanalitycznej, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, etapy procesu terapii, charakterystyczne zjawiska
  • Psychoanalityczne teorie rozwojowe, w tym szczególnie teoria Donalda W.Winnicotta i Melanii Klein
  • Inne współczesne teorie psychoanalityczne
  • Rozumienie i praca z obszarami psychopatologii jak na przykład, narcyzm, zaburzenia jedzenia, depresja itd.
  • Seminaria kliniczne gdzie omawia się własną pracę kliniczną i pisze z niej raporty pod koniec każdego semestru, trwają przez cały czas studiów
  • Seminaria monograficzne w większości nieobowiązkowe, ale wskazane. Problematyka prezentowana jest w sposób autorski, omawia szczególny aspekt teorii w odniesieniu do pracy klinicznej. Np. kompleks Edypa, tożsamość, lęk separacyjny, negatywna reakcja terapeutyczna
  • Seminarium dotyczące etycznych zagadnień pracy psychoanalitycznej