KRYTERIA KWALIFIKACJI

Kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której może zostać przyjęty.

Kryteria kwalifikacji są następujące:

  • bycie w trakcie własnej psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy
  • doświadczenia w pracy klinicznej (przynajmniej roczne)
  • rekomendacja od superwizora wyrażająca uznanie umiejętności i predyspozycji niezbędnych do podjęcia takich studiów

Kandydat podjął lub zobowiązuje się do podjęcia indywidualnej superwizji (raz w tygodniu), gdzie analizowany jest proces psychoterapii, prowadzonej przez uczestnika z intensywnością minimum dwa razy w tygodniu.

Superwizowana praca musi obejmować przynajmniej rok pracy z jednym pacjentem u jednego superwizora i rok pracy z innym pacjentem u drugiego superwizora.

Podstawą dla szkolenia psychoterapeuty psychoanalitycznego jest odbycie własnej psychoterapii lub psychoanalizy u szkoleniowego psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP lub psychoanalityka PTPa. Terapia powinna już trwać w momencie podejmowania szkolenia w Studium. Powinna również trwać przynajmniej przez cały okres szkolenia. Terapia powinna mieć dwa, z zalecaną do trzech razy w tygodniu częstotliwość sesji.

Celem psychoterapii jest rozjaśnienie nieświadomych obszarów psychiki przyszłego terapeuty i ich wpływu na jego życie i pracę.