O SPA

Studium Psychoterapii Analitycznej to czteroletnia podyplomowa szkoła psychoterapii w duchu psychoanalitycznym. Uczestnicy szkolenia mają zarówno możliwość pracy z klasycznymi tekstami psychoanalitycznymi (dorobek Zygmunta Freuda, Donalda W. Winnicotta, Melanii Klein), jak i zapoznanie się ze współczesną myślą psychoanalityczną. Oprócz teoretycznej bazy, przez cały czas trwania studiów mają możliwość uczyć się warsztatu psychoterapeutycznego omawiając własną pracę kliniczną podczas superwizji i przygotowywania semestralnych prac opartych o własną pracę z pacjentami.

Proces szkolenia obejmuje trzy obszary:

  • szkolenie teoretyczne i kliniczne
  • superwizja pracy klinicznej
  • własna psychoterapia psychoanalityczna lub psychoanaliza

Zajęcia prowadzą psychoanalitycy z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i psychoterapeuci z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Kameralny charakter szkoleń umożliwia studentom indywidualny kontakt z prowadzącymi. Każdy uczący się dostaje wyczerpujące informacje zwrotne na temat postępów w swoich studiach w formie rozmowy.

Program szkolenia  jest sformułowany w oparciu o merytoryczne i formalne standardy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Szkolenie dostarcza minimum wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy psychoterapeuty psychoanalitycznego. Ukończenie umożliwia ubieganie się o członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

SPA powstało w 2001 roku i jest jedną z najdłużej działających szkół psychoterapii psychoanalitycznej w Polsce.